Årsmøde 8. oktober - Vedbæk Havnedag

Gå til indhold

Årsmøde 8. oktober

Info til gæster 2019

Tryk på mågen for at downloade dokumentet som pdf fil.Årsmøde 2019

Foreningen Vedbæk Havnedag

Tirsdag 8. oktober 2019 kl. 19:00 - Vedbæk Kajakklub, Klubhus Syd, Vedbæk Havn

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Udvalgets beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af dato for afholdelse af Vedbæk Havnedag 2020 – forslået 23.08
6. Valg af Havnedagsudvalgets medlemmer for det kommende år
7. Valg af revisor
8. Fordeling af overskud
9. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på mødet, skal af forslagsstiller sendes skriftligt (f.eks. via email til formand.vhd@gmail.com) til Havneudvalgets medlemmer senest 1 uge før årsmødet.


Vel mødt til årsmødet
På vegne af Foreningen Vedbæk Havnedag og Havnedagsudvalget
Lars Wiskum, formand


Tilbage til indhold