Markedspladsen - Vedbæk Havnedag

Gå til indhold

Markedspladsen

Info til deltagere 2019
 
Markedspladsen på Vedbæk Havnedag (VHD) Søndag den 25. august 2019.
Retningslinjer for tildeling af stader
 
Der er ca. 40 stadepladser
Hvert stade er ca. 3x4 m svarende til ca. 1½ p-plads

Fordeling
   
 • Stadepladserne  fordeles, så markedspladsen som helhed tilbyder food og nonfood i så stort og bredt et spektrum som muligt, med forhåbentlig deltagelse af både kultur-, forenings-, handels- og restaurationsliv.
 • VHD tilstræber en fordeling med ca. 5 føde- og drikkevarestader og ca. 35 nonfood stader.
 • VHD forbeholder sig ret til at fordele stadepladserne, så de passer ind i helheden.
 • Da VHD ønskes opretholdt som en lokal/regional aktivitet, prioriteres stadepladserne i nævnte rækkefølge:
 
1.        Medlemmer af Vedbæk Handels- og Erhvervsforening
2.        Stadeholdere, hvis virke udøves aktiv primært i Vedbæk
3.        Stadeholdere, hvis virke udøves uden for Vedbæk, men i Rudersdal Kommune i øvrigt
4.        Stadeholdere, hvis virke udøves uden for Rudersdal Kommune
   
 • Særlige ønsker forsøges imødekommet, såfremt det er muligt. I givet fald anføres disse på ansøgningsskemaet. Der må forventes begrænsninger ift. ønsker om musik og/eller markedsføringsremedier, der vurderes at være for voldsomme.
 

Vilkår
   
 • Food koster 1.500 kr., nonfood koster 500 kr. Stadepladsen er gratis for hovedsponsorer
 •  
 • Stadeholderen beholder alle indtægter fra salg af produkter fra staden
 •  
 • Stadeholderen står selv for opsætning og nedtagning af eget inventar og egne varer
 •  
 • Stadeholderen skal selv medbringe strømkabler, forlængerledninger etc. – der er strøm på      havnen
 •  
 • Stadeholderne forpligter sig til at opretholde sit stade under hele havnedagen dvs. i hele tidsrummet kl. 10-17 uanset vejrforhold og aktivitetsniveau (med mindre Havnedagen helt aflyses pga. vejret).
 •  
 • Opsætning kan ske aftenen før fra kl. 18. Havnen har en vagt, der patruljerer i området, men opsætning sker på eget ansvar. Det kan dog ikke garanteres, at den tildelte plads på dette tidspunkt ikke er optaget af parkerede biler.
 •  
 • På dagen er det muligt at køre til staderne i tidsrummet kl. 7-9.45 – herefter afspærres Markedspladsen for kørende trafik
 •  
 • VHD tilstræber, at alle stadepladser er friholdt for parkering af biler m.m. senest fra kl. 7 på selve Havnedagen, men kan ikke garantere dette. Stadeholderne skal derfor være fleksible og imødekommende ift. denne eller lignende force majeure-situationer.
 

Tilmelding
Ønske om stadeplads udfyldes i vedlagte skema og fremsendes pr. e-mail til undertegnede senest d. 20/7 2019.

Samtidig indbetales stadeprisen til Nordea på reg. nr. 2266 / kontonr.  6261 606230 (husk navn på indbetalingen).
 
Reservationen er først gyldig efter indbetaling. Tilmeldinger, der ikke følges af en indbetaling, tages ikke i betragtning.
 
Ca. 23/7 2019
gives besked retur om tildeling af stadeplads. Har du ikke fået tildelt en plads, returneres din betaling.
 

Kontakt
 
For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
 

Camilla Rosted, vhe2950@gmail.com, tlf. 50999032 (SMS)
 
Ønske om stadeplads på Vedbæk Havnedag søndag d. 25. august 2019 kl. 10-17

 
 

Virksomhedens/foreningens navn og adresse:
 
­­________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 
Virksomhedens tilknytning til Vedbæk/Rudersdal Kommune:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 
Produkter/ydelse, der ønskes fremvist på staden:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 
Krav/særlige ønsker til standen:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 
Kontaktperson:                  

________________________________________________________________________
 
Mail og tlf. nr.:

________________________________________________________________________

 
Kontonr.  (hvis gebyret for stadepladsen skal returneres):

________________________________________________________________________

 
 
Dato        /       2019

 


______________________________________________
Underskrift
 
 
Ved underskrift på ansøgningsskemaet accepteres samtidig "Retningslinjer for tildeling af stader på Markedspladsen på Vedbæk Havnedag (VHD)" og at prisen for stadepladsen skal indbetales.
Tilbage til indhold