Underholdning - Vedbæk Havnedag

Gå til indhold

Underholdning

Info til deltagere 2019

 
VIGTIG INFORMATION FRA TEMAGRUPPEN UNDERHOLDNING


Kære alle deltagende i Vedbæk Havnedag 2019

Først og fremmest: Tak for jeres tilsagn om at medvirke til en succesrig gennemførelse af årets Vedbæk Havnedag, den 11. i rækken af familiearrangementer på Vedbæk Havn med aktiviteter og oplevelser for alle aldersklasser, såvel til vands som til lands.

Her følger nogle væsentlige informationer, som I bedes notere jer, så dagens forløb bliver så smidigt og uproblematisk som muligt:

Her på hjemmesiden vil I inden længe kunne se en samlet oversigt over havnedagens aktiviteter og disses placering på havnearealet.
Herudover vil I hver især få tilsendt en mail med oplysning om tid og sted for jeres optræden.

I bedes venligst ankomme til Vedbæk Havn i god tid, hvilket vil sige senest et kvarter inden tidspunktet for jeres optræden, så I kan nå at finde frem til det rette sted, før det bliver jeres tur.
Ved ankomst bedes I kontakte Eva Sverdrup 30 53 10 48 eller Jeanett Debb 41 28 89 29 for at melde "alt klar". Det er også disse numre, I skal anvende i tilfælde af eventuelle problemer. Alternativt: Havnedagens tovholder Helle Lehrmann (mobil 72 68 56 18) kan sætte jer i forbindelse med rette problemløser, f.eks. havnedagens lydmand eller havnefogeden.

Overhold venligst den tildelte tidsramme, og bemærk, at der vil blive givet servicemeddelelser over havnens højttalersystem ca. 5 minutter før hele og halve klokkeslæt. Vil dette være i konflikt med jeres indslags længde, meddel da venligst dette på forhånd, dvs. senest 11. august, så forbindelsen fra den centrale højttaler til jeres område kan blive frakoblet i rette tid.

I kan få annoncering af jeres optræden via havnedagens højttaleranlæg. Læs venligst nærmere herom under opslaget Lyd og send snarest muligt relevant input til den højttaleransvarlige Bjarne Lyngeraa  lyd.vhd@gmail.com.

Og et yderst vigtigt emne: parkering på havneområdet er problematisk på dagen. De arealer, der på dagen anvendes til scener og diverse andre aktiviteter, udgøres af afspærrede områder, der normalt er parkeringspladser. Derfor er parkeringsmulighederne på dagen på havnens område begrænsede. Vi foreslår derfor, at deltagerne i videst muligt omfang parkerer uden for havnens område.
Der vil på dagen være kort over alternative parkeringsmuligheder til udlevering hos havnedagsarrangørerne (udstyret med veste mærket Vedbæk Havnedag) eller i informationsteltet (dvs. hjemmeværnsteltet ved Nord-indkørselen).

Bemærk: Parkering på havnen uden for de afmærkede båse kan resultere i parkeringsbøder!
For at mindske trafikalt kaos på havneområdet vil biltrafikken denne dag være ensrettet, dvs. man skal køre ind gennem den nordlige indkørsel (ved Restaurant Nautilus) og ud gennem den sydlige udkørsel (ved Trørødvej)

Til øvrig information: Havnedagen åbnes traditionelt med gratis morgenmad hos Vedbæk Vikingelaug kl. 9:00, og øvrige aktiviteter finder sted i tidsrummet 10:00 til 17:00.

Venlig hilsen
Eva Sverdrup
Tlf: 30 53 10 48
Tilbage til indhold