Underholdning - Vedbæk Havnedag

Gå til indhold

Underholdning

Info til deltagere 2018

 
VIGTIG INFORMATION FRA TEMAGRUPPEN UNDERHOLDNING

Kære alle deltagende i Vedbæk Havnedag 2018
 

Først og fremmest: Tak for jeres tilsagn om at medvirke til en succesrig gennemførelse af årets Vedbæk Havnedag, den 9. i rækken af familiearrangementer på Vedbæk Havn med aktiviteter og oplevelser for alle aldersklasser, såvel til vands som til lands.
 

Her følger nogle væsentlige informationer, som I bedes notere jer, så dagens forløb bliver så smidigt og uproblematisk som muligt:

Herpå hjemmesiden vil I inden længe kunne se en samlet oversigt over havnedagens aktiviteter og disses placering på havnearealet.
Herudover har I hver især fået tilsendt en mail med oplysning om tid og sted for jeres optræden.
I bedes venligst ankomme til Vedbæk Havn i god tid – hvilket vil sige senest et kvarter -inden tidspunktet for jeres optræden, så I kan nå at finde frem til det rette sted, før det bliver jeres tur.
ved ankomst bedes I kontakte Eva Sverdrup 30 53 10 48 for at melde "alt klar". Det er også dette nummer, I skal anvende i tilfælde af eventuelle problemer. Alternativt: Havnedagens tovholder Helle Lehrmann (mobil 72 68 56 18) kan sætte jer i forbindelse med rette problemløser, f.eks. havnedagens lydmand eller havnefogeden.
 
overhold venligst den tildelte tidsramme – og bemærk, at der vil blive givet servicemeddelelser over havnens højttalersystem ca. 5 minutter før hele og halve klokkeslæt. Vil dette være i konflikt med jeres indslags længde, meddel da venligst dette på forhånd, dvs. senest 1. august, så forbindelsen fra den centrale højttaler til jeres område kan blive frakoblet i rette tid.
I kan få annoncering af jeres optræden via havnedagens højttaleranlæg – læs venligst nærmere herom under opslaget Lyd og send snarest muligt relevant input til den højttaleransvarlige Bjarne Lyngeraa  lyd.vhd@gmail.com.
og et yderst vigtigt emne: parkering på havneområdet er problematisk på dagen. De arealer, der på dagen anvendes til scener og diverse andre aktiviteter, udgøres af afspærrede områder, der normalt er parkeringspladser – derfor er parkeringsmulighederne på dagen på havnens område begrænsede. Vi foreslår derfor, at deltagerne i videst muligt omfang parkerer uden for havnens område – der vil på dagen være kort over alternative parkeringsmuligheder til udlevering hos havnedagsarrangørerne (udstyret med veste mærket Vedbæk Havnedag) eller i informationsteltet (dvs. hjemmeværnsteltet ved Nord-indkørselen). Bemærk: parkering på havnen uden for de afmærkede båse kan resultere i parkeringsbøder!
For at mindske trafikalt kaos på havneområdet vil biltrafikken denne dag være ensrettet – dvs. man skal køre ind gennem den nordlige indkørsel (ved Restaurant Nautilus) og ud gennem den sydlige udkørsel (ved Trørødvej)

Til øvrig information: Havnedagen åbnes traditionelt med gratis morgenmad hos Vedbæk Vikingelaug kl. 9:00, og øvrige aktiviteter finder sted i tidsrummet 10:00 til 17:00.
 
 
Venlig hilsen
Eva Sverdrup
 
Tlf: 30 53 10 48Tilbage til indhold