Vedbæk Havnedag

Gå til indhold
 
Årsmøde 2020
Foreningen Vedbæk Havnedag
Onsdag 21. oktober 2019 kl. 19:00 – Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, lokale Studie 3, hovedindgang.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Udvalgets beretning
3. Fremlæggelse af regnskab og budget
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af dato for afholdelse af Vedbæk Havnedag 2021
6. Valg af Havnedagsudvalgets medlemmer for det kommende år
7. Valg af revisor
8. Fordeling af overskud
9. Eventuelt
Forslag, som ønskes behandlet på mødet, skal af forslagsstiller sendes skriftligt, f.eks. via e-mail til formand.vhd@gmail.com eller til en af Havnedagsudvalgets medlemmer senest 1 uge før årsmødet.
Vel mødt til årsmødet
På vegne af Foreningen Vedbæk Havnedag og Havnedagsudvalget
Lars Wiskum, formand


 
 
Vedbæk Rundt Dagen
 
Tak til alle som deltog i Vedbæk Rundt Dagen søndag 23. august. Med fokus på lokale oplevelser, hygge, aktivitet og ny inspiration har vi fået mange positive tilbagemeldinger om årets nye aktivitet i Vedbæk og omegn med god deltagelse ved mange af de over 30 steder, som var tilmeldt.
Se evt de mange fotos fra Rudersdals e- avis (tryk her)

Vedbæk Havnedag august 2021
 
Datoen for Havnedagenaugust 2021 vil blive fastsat på årsmødet den 21. oktober.

- men vi regner med:


Tilbage til indhold