Vedbæk Havnedag

Gå til indhold
 
Årsmøde 2022
Foreningen Vedbæk Havnedag
Tirsdag 11. oktober 2022 kl. 17:00 – Vedbæk Kajakklubs lokale,
Klubhus Syd, Vedbæk Havn.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Udvalgets beretning
3. Fremlæggelse af regnskab og budget
4. Indkomne forslag
5. Godkendelse af dato for afholdelse af Vedbæk Havnedag 2023
6. Valg af Havnedagsudvalgets medlemmer for det kommende år
7. Valg af revisor
8. Fordeling af overskud
9. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på mødet, skal af forslagsstiller sendes skriftligt, f.eks. via e-mail til formand.vhd@gmail.com eller til en af Havnedagsudvalgets medlemmer senest 1 uge før årsmødet.
Vel mødt til årsmødet
På vegne af Foreningen Vedbæk Havnedag og Havnedagsudvalget
Lars Wiskum, formand

Vedbæk Havnedag 2022 blev en stor succes


Så blev årets Vedbæk Havnedag afviklet med mange besøgende på havnen, strandene og til de mange aktiviteter i løbet af dagen. Tak til alle besøgende og specielt til de mange som deltog i aktiviteterne i løbet af dagen. Det meget varme vejr betød at der sidst på dagen var mange som enten søgte skyggen eller mere kølende omgivelser... Der var rigtig god tilslutning til dagens faste aktiviteter som WaterRUN, optræden på scenerne, aktiviteter med foreningerne og ikke mindst den afsluttende Plankedyst... En stor tak til sponsorer og andre bidragydere med støtte og aktiviteter til dagen. Havnedagsudvalget har snart evaluering og starter derefter arbejdet mod Vedbæk Havnedag 2023. Ideer og forslag til aktiviteter er velkomne
Lidt historiske billeder fra scrapbogen:

Tilbage til indhold