Lyd - Vedbæk Havnedag

Gå til indhold

Lyd

Info til deltagere 2024

Vedbæk havnedag søndag den 25. august 2024

Orientering om havnedagens højttaler / PA anlæg.

Som en del af havnedagens arrangement vil der på hele havnekajen og på dele af Nord- og Sydstranden blive opsat højttaleranlæg til annoncering af aktiviteter, reklame for sponsorer og annoncering af vindere samt anden information af interesse.

Vi forventer at der tages hensyn til at der annonceres, således at vi ikke behøver at skrue unødigt op for lydniveauet

Tidspunkter og varighed af annoncering
For at genere aktiviteterne på havnedagen mindst muligt vil det foregå efter følgende skema.

Ca. 5 minutter før hele timer: ca 11,13,15 og 16
Varighed ca 2 min
Her annonceres den kommende times aktiviteter, dvs. også aktiviteter som begynder klokken hh:25.
Der vil ligeledes være mulighed for at annoncere f.eks. vindere af konkurrencer.

Ca. 5 minutter før hele timer: 9, 10 12 og 14
Varighed ca 3-4 min
Her annonceres den kommende times aktiviteter, dvs. også aktiviteter som begynder klokken hh:25.
Der vil ligeledes være mulighed for at annoncere f.eks. vindere af konkurrencer.
Her vil havnedagens sponsorer få mulighed for at få afspillet en kort reklame.

Halvetimer: 5 minutter før halv, dvs. hh:25.
Varighed ca 1 min
Her annonceres aktiviteter som begynder klokken hh:30.
Der vil normalt ikke annonceres andre aktiviteter.

De angivne tidspunkter og varighed er baseret på sidste års annoncering, og vil derfor kunne afviges af hensyn til dette års program.

Hvordan du kan få lavet din annoncering!
Alle annonceringer med undtagelse af annoncering af vindere og anden ad hoc information foretages automastik vha. af en PC.

Alle aktiviteter og sponsorer opfordres derfor til at maile manuskript / info og / eller lydfil til undertegnede, som derefter vil redigere dem til de respektive annoncerings tidspunkter.


Vi modtager ligeledes meget gerne info fra de enkelte stader om deres "tilbud".
De vil dog kun blive brugt i forbindelse med en generel omtale af stader på markedspladsen.

Teksten / manuskriptet til aktiviteter må vare fra ca 5 sekunder til max ca 15 sekunder. Vi modtager også gerne færdige lydfiler som dog kan være lidt længere.
Manuskripterne skal være så "mundrette" som muligt og vi forbeholder os ret til at rette / skære i dem.
Se eksempler på manuskripter til oplæsning nedenfor.

Hvis du selv gerne vil lægge stemme til vil det være muligt at foretage optagelserne / redigeringen hos undertegnede.

Havnedagens sponsorer har mulighed for at lave annoncering med op til 15 sekunders varighed og er velkomne til at rette henvendelse til undertegnede om manuskript / varighed / anden hjælp.

Manuskripter / info eller lydfiler skal være undertegnede i hænde senest sødag den 1. august.

Eksempler på korte aktivitets annonceringer:

Ca 5 sekunder:
"Hos Vedbæk Kano og Kajakklub er der åbent klubhus og I får mulighed for at prøve en kajak"

Ca 10 sekunder:
"Der er også masser af børneaktiviteter.
På Nordstranden vil I finde en hoppeborg, "land en and", kreativt værksted, rollespil og længdespring."

Ca 15 sekunder:
"Hos informationen, der har til huse i hjemmeværnsteltet nord for den nordlige indkørsel, vil I kunne få udleveret et program over dagens aktiviteter."

Med venlig hilsen

Bjarne Lyngeraa
Fredensvej 6
2950 Vedbæk
Tlf. 20 33 24 60
email: lyd.vhd@gmail.com

Tilbage til indhold