Koncept for Vedbæk Havnedag - Vedbæk Havnedag

Gå til indhold

Koncept for Vedbæk Havnedag

Om Vedbæk Havnedag
   
Koncept for Vedbæk Havnedag:
 
   
 
   
Grundlag for Vedbæk Havnedag:
 
   
Initiativet til Vedbæk Havnedag  er baseret på et bredt samarbejde mellem lokale initiativtagere, foreninger,  kulturområdet i Rudersdal Kommune, det lokale handels- og erhvervsliv og  Havnebestyrelsen for Vedbæk Havn, der sammen arbejder på at skabe og afvikle  en årlig havnebegivenhed i Vedbæk, som et spændende arrangement til glæde for  en bred gruppe af borgere i Vedbæk og Rudersdal Kommune.
 
   
Afholdelsesdag:  Vedbæk Havnedag afholdes en søndag i anden  halvdel af august.
 
   
Sted:  Vedbæk Havn og omliggende strande.
 
   
Tidsrum:  09.00 – 17.00
 
   
Målgruppe: Vedbæk Havnedag skal  være en familiebegivenhed med spændende aktiviteter, som udover havnen  inddrager foreningslivet, kulturlivet og handelslivet i en sammensætning af  forskellige tilbud og muligheder, der henvender sig til såvel børn, unge som  voksne.
 
   
Aktiviteter: Sammensætning af  program for Vedbæk Havnedag er en god blanding af  aktiviteter med havnens faste foreninger og  brugere – fiskerne, Vedbæk Vikingerne, dykkerklubben, søspejdere, sejlklub og  andre klubber - der kombineres med underholdning, konkurrencer og kreativ  inspiration til alle i familien, en handelsplads med boder, musik, kulturelle  indslag og oplevelser. Temaet og aktiviteterne skal primært sætte fokus på  havnens miljø, sand og vand.
 
   
Det er primært tænkt som et  tilbud om at afprøve havnens aktiviteter og få nærmere kendskab til havnens  og Vedbæk områdets erhverv og foreninger. Der er diverse kulturtilbud,  udstillinger, information samt handelsboder med køb og salg. Som eksempler på  ovenstående kan nævnes:
 
   
1. Sejlads og surfing
 
   
2.  Afprøvning af dykkerudstyr
 
   
3.  Børneteater
 
   
4.  Dans, sang og musikgrupper
 
   
5.  Hvad rummer havet - rør ved fisk og  skalddyr og lær om fiskeri.
 
   
6.  Brandvæsenet og hjemmeværnet er på besøg
 
   
7.  Plankedyst
 
   
8.  Markedsplads og tombola
 
   
9.  Børneområde med hoppeborge, waterbubbles og  sumobrydning.
 
   
10. Sport og motionsaktiviteter på  havnen og ved vandet
 
   
11. Konkurrenceopgaver vedrørende  havnen for hele familien
 
   
12. Maleriudstilling  
 
   
13. Mal selv aktiviteter for børn  
 
   
14. Morgenbord med vikingerne
 
   
 
   
Alle aktiviteter er gratis  bortset fra køb af mad og drikke samt varer købt på markedspladsen og lodder  i tombolaen.
 
   
 
   
Finansiering: Vedbæk Havnedag  financieres af indtægter fra salg af markedsstadepladser, mad, øl, vin og  vand, sponsorater, kommunale tilskud, lotterier, fonde o.l.
 
   
 
   
Arrangør: Foreningen Vedbæk  Havnedag, c/o Lars Wiskum, formand, Larsensvej 12, 2950 Vedbæk.
 
   
Supplerende kontakt: Havnekontoret, Vedbæk  Havn.
 
   
Vedbæk Strandvej, 2950 Vedbæk
 
   
Website: www.vedbækhavnedag.dk
 
Tilbage til indhold