Om Vedbæk Havnedag - Vedbæk Havnedag

Gå til indhold

Om Vedbæk Havnedag

Om Vedbæk Havnedag

Vedbæk Havnedag blev afviklet for første gang i 2009.

Grundlag for Vedbæk Havnedag:
Initiativet til Vedbæk Havnedag er baseret på et samarbejde mellem lokale initiativtagere, foreninger, Rudersdal Kulturparaply, kulturområdet i Rudersdal Kommune, det lokale handels- og erhvervsliv og Havnebestyrelsen for Vedbæk Havn, der sammen arbejder på at skabe og afvikle en årlig havnebegivenhed i Vedbæk, som et spændende arrangement til glæde for en bred gruppe af borgere i Vedbæk og Rudersdal Kommune.

Vedbæk Havnedag organiseres, udvikles og afvikles af Foreningen Vedbæk Havnedag, der består af frivillige kræfter fra Vedbæk  og Rudersdal.

Afholdelsesdag:
Vedbæk Havnedag afholdes en søndag i anden halvdel af august.

Sted:  
Vedbæk Havn og omliggende strande.

Tidsrum:
09.00 – 17.00

Målgruppe:  
Vedbæk Havnedag skal være en familiebegivenhed med spændende aktiviteter, som udover havnen inddrager foreningslivet, kulturlivet og handelslivet i en sammensætning af forskellige tilbud og muligheder, der henvender sig til såvel børn, unge som voksne.

Aktiviteter:  
Sammensætning af program for Vedbæk Havnedag er en god blanding af  aktiviteter med havnens faste foreninger og brugere – fiskerne, Vedbæk Vikingerne, dykkerklubben, søspejdere, sejlklub og andre klubber - der kombineres med underholdning, konkurrencer og kreativ inspiration til alle i familien, en handelsplads med boder, musik, kulturelle indslag og oplevelser. Temaet og aktiviteterne skal primært sætte fokus på havnens miljø, sand og vand.

Det er primært tænkt som et tilbud om at afprøve havnens aktiviteter og få nærmere kendskab til havnens og Vedbæk områdets erhverv og foreninger. Der er diverse kulturtilbud, udstillinger, information samt handelsboder med køb og salg. Som eksempler på ovenstående kan nævnes:

1.  Sejlads og surfing
2.  Afprøvning af dykkerudstyr
3.  Børneteater
4.  Dans, sang og musikgrupper
5.  Hvad rummer havet - rør ved fisk og skalddyr og lær om fiskeri.
6.  Brandvæsenet og hjemmeværnet er på besøg
7.  Plankedyst
8.  Markedsplads og tombola
9.  Børneområde med hoppeborge, waterbubbles og sumobrydning.
10. Sport og motionsaktiviteter på havnen og ved vandet
11. Konkurrenceopgaver vedrørende havnen for hele familien
12. Åbent hus hos havnens foreninger
13. Mal selv aktiviteter for børn
14. Morgenbord med vikingerne

Alle aktiviteter er gratis bortset fra køb af mad og drikke samt varer købt på markedspladsen og lodder i tombolaen.

Finansiering:  
Vedbæk Havnedag finansieres af indtægter fra salg af markedsstadepladser, mad, øl, vin og vand, sponsorater, kommunale tilskud, lotterier, fonde o.l.

Arrangør:
Foreningen Vedbæk Havnedag, c/o Havnekontoret, Vedbæk Havn.
Vedbæk Strandvej, 2950 Vedbæk

16.10.2015


Se også   www.vedbaek-havn.dk

Tilbage til indhold